English הצהרה מפת האתר ארועים צור קשר דף הבית  
דף הבית אודות יעדים ותחומי פעולה

יעדים ותחומי פעולה מרכזיים של של חיא"ל
חקר ימים ואגמים לישראל (חיא"ל) הוקמה ב- 1967 על מנת ליצור ידע לצורך ניצול מושכל ושימור של משאבי הים, החופים והמים של ישראל. כיום יש למשימה זו מימדים חדשים עקב החרפת המחסור במים שפירים, התגברות לחצי הפיתוח לאורך החופים והחשש להאצת תהליכי ההרס שלהם ותחילתו של עידן חדש בניצול הסביבה הימית של ישראל, מהתפלת מי-ים והפקת גז טבעי ועד לתכניות לבניית איים מלאכותיים. התפתחויות אלה מחייבות לבחון אפשרויות חדשות
לתפעול המאגרים של משק המים הלאומי, להאיץ את הפיתוח של ענפי ייצור חדשים המבוססים על שימוש במי-ים ומים מליחים, ולגבש גישות חדשות לממשק החופים ולתכנון וניהול של מיגוון השימושים במרחב מימי החופין. לצורך התמודדות עם אתגרים מורכבים אלה דרושים מידע סביבתי עדכני, כלים מדעיים חדשים וטכנולוגיות חדשות.

במסגרת משימתה הכללית חיא"ל מתמקדת בשלושה יעדים מרכזיים :
  • ים וחופים - פיתוח של כלים מדעיים לתמיכה בקבלת החלטות על ניצול ושימור הסביבה הימית של ישראל ומשאביה;

  • כנרת - פיתוח של כלים מדעיים לתמיכה בקבלת החלטות על תפעול הכנרת במערכת אספקת המים הארצית תוך שמירה על איכות מימיה;

  • חקלאות ימית וביוטכנולוגיה - פיתוח תשתית מדעית- טכנולוגית לענף החקלאות הימית בישראל ולתעשיות ביוטכנולוגיות נלוות.

תחומי הפעולה העיקריים של חיא"ל במסגרת היעדים לעיל:

דוחות פעילות:
© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ