English הצהרה מפת האתר ארועים צור קשר דף הבית  
דף הבית אודות יעדים ותחומי פעולה כנרת

כנרת
יעד מרכזי: פיתוח ויישום של כלים מדעיים לצורך קבלת החלטות על תפעול הכנרת במערכת אספקת המים הארצית תוך שמירה על איכות מימיה.
תחומי פעולה:
  • מעקב שוטף אחר איכות מי הכנרת וזיהוי מגמות של שינויים;
  • פיתוח והפעלה של מערכת מודלים לבחינת תרחישים לתפעול הכנרת;
  • מחקר הגורמים להתפתחותן של אצות מזיקות בכנרת והערכת השפעתן על איכות המים;
  • מעקב אחר תגובת המערכת האקולוגית של הכנרת לשינויים במפלס מי האגם.

© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ