English הצהרה מפת האתר ארועים צור קשר דף הבית  
דף הבית אודות נושאי תפקידים

רשימת נושאי תפקידים בחיא"ל

הנהלה

פרופ' ברק חרות - מנהל כללי 221 /04-8565220   barak@ocean.org.il
יוסי דישון – סמנכ"ל כספים ומנהל 04-8565222   dishon@ocean.org.il
גיורא בוקסר – סמנכ"ל תפעול 04-8565278   giora@ocean.org.il
לאה טייטלבוים – מזכירת החברה 04-8565221   lea@ocean.org.il
מאיר אריאלי – חשב 04-8565226   meir@ocean.org.il
בן אהרון רוני - מנהל כח אדם 04-8565228   roni@ocean.org.ilחברי דירקטוריון

מר שלום גואטה - יו"ר  
ד"ר יובל אשדת  
מר תומר בונן  
עו"ד חן ביטון - להב  
ד"ר זיאד דבור  
פרופ' תמר דיין  
עו"ד אלון דיסקין  
רחל זילברמן עו"ד, ד"ר לרפואה וטרינרית  
גב' מרגלית מוסה - פרידברג  
גב' סאלי נבואני קוואס  


המכון הלאומי לאוקיאנוגרפיה


ד"ר  - מנהל המחלקה לכימיה ימית  
ד"ר איסק גרטמן - מנהל המח' לאוקיאנוגרפיה פיסיקלית 04-8565277   isaac@ocean.org.il
דב רוזן – מנהל המח' לגיאולוגיה ימית ותהליכים חופיים 04-8565241   rosen@ocean.org.il
ד"ר ישראל אלוארו – מנהל המחלקה לביולוגיה ימית 04-8565262  

alvaro@ocean.org.il 
המעבדה לחקר הכנרת

ד"ר תמר זהרי - מנהלת המעבדה 04-6721444/205
  tamarz@ocean.org.ilהמרכז הלאומי לחקלאות ימית

ד"ר חנה רוזנפלד - מנהלת בפועל 08-6361420   hanna@ocean.org.il
 
רו"ח דנה בניטה - ממונה מתוקף חוק חופש המידע (התשנ"ח-1999)
 
04-8565200/315   dana.benita@@ocean.org.il
ד"ר נורית קרס – ממונה מתוקף חוק הרשות לקידום מעמד האישה (התשנ"ח-1998)
 
04-8565256   nurit@ocean.org.il
אחראיות על החוק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה
- ד"ר נורית קרס
- ריקי פינקס


04-8565256
04-6721444/219
 nurit@ocean.org.il
rikip@ocean.org.il

© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ