English הצהרה מפת האתר ארועים צור קשר דף הבית  
דף הבית אודות אודות חיא"ל

אודות חקר ימים ואגמים לישראל

החברה הממשלתית חקר ימים ואגמים לישראל (חיא"ל) הינה מוסד מחקר לאומי שהוקם ב-1967 על מנת ליצור ידע לצורך ניצול מושכל ושימור של משאבי הים, החופים והמים של ישראל. לשם כך חיא"ל עוסקת במחקר ופיתוח בתחומי מדעי הים (אוקיאנוגרפיה), מדעי האגמים (לימנולוגיה) וחקלאות ימית וביוטכנולוגיה.

חיא"ל פועלת במסגרת מערך מכוני המחקר המסונפים למנהל המחקר למדעי האדמה במשרד התשתיות הלאומיות.

חיא"ל כוללת שלושה מכוני מחקר:
בחיא"ל מועסקים כ- 180 עובדים, מרביתם חוקרים, מהנדסים, עוזרי מחקר וטכנאים בעלי התמחות בתחומים רבים של מדעי הים והמים. בנוסף פועלים במסגרת חיא"ל סטודנטים לתואר שני ושלישי וחוקרים אורחים מישראל ומחו"ל.


פעילות המחקר והפיתוח

בהתאם למשימתה הלאומית, חיא"ל מתמקדת במחקר, ניטור, הערכה וחיזוי של מצבם של אזורי הים הסמוכים למדינת ישראל (מזרח הים התיכון ומפרץ אילת) וימותיה הפנימיות (הכנרת וים המלח) ושל הבעיות הסביבתיות בגופי מים אלה. מאמץ המחקר בתחומי החקלאות הימית והביוטכנולוגיה מתמקד בפיתוח טכנולוגיות חדשניות לניצול יצורים ימיים כמקור למזון וביוכימיקלים. פעילות מגוונת זו של מחקר, ניטור סביבתי ופיתוחים ביוטכנולוגיים משלבת דיסציפלינות מדעיות רבות ובכללן פיסיקה, כימיה, גיאולוגיה, ביולוגיה ואקולוגיה ומתבצעת בשיתוף פעולה עם אוניברסיטאות ומכוני מחקר בישראל וברחבי העולם.

חיא"ל משתתפת בתכניות מחקר וניטור אזוריות וגלובליות, מסייעת למדינות מתפתחות בתחומי התמחותה, ומייצגת את ישראל בארגון הבינממשלתי לאוקיאנוגרפיה (IOC) ובארגון הבינלאומי למחקר הים התיכון
(CIESM).

לפירוט היעדים, תחומי הפעולה והמחקרים השוטפים של חיא"ל ראה:
יכולות מקצועיות ואמצעים

למכוני המחקר של חיא"ל יכולות מקצועיות ואמצעי מחקר מתקדמים אשר בחלקם הם ייחודיים בישראל וכוללים: ספינות מחקר בים התיכון ובכנרת, ציוד למיפוי ימי ולאיסוף נתונים בים ובכנרת כולל מערכות לניטור סביבתי רציף ולשיגור נתונים בזמן אמת, מעבדות אנליטיות, ומערכות ניסוי עם מי-ים זורמים עד לגודל של מתקני חלוץ קדם-תעשייתיים. במכון הלאומי לאוקיאנוגרפיה פועל מרכז המידע הימי הלאומי אשר מרכז, מתעד ומפיץ נתונים ומידע על הסביבה הימית של ישראל. במעבדה לחקר הכנרת פועל מרכז מידע כנרת אשר מרכז, מתעד ומפיץ נתונים ומידע על אגם הכנרת.


שירותים מקצועיים

חיא"ל מספקת שירותים מקצועיים מגוונים בתחומי התמחותה לממשלה, למגזר הציבורי ולמגזר העסקי, ובכללם ביצוע סקרים ימיים ובדיקות מעבדה, מיפוי קרקעית הים, ניטור סביבתי והכנת תסקירי השפעה על הסביבה, ייעוץ מקצועי, והעברת ידע וטכנולוגיה ולווי שוטף של יישומם.© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ