English הצהרה מפת האתר ארועים צור קשר דף הבית  
דף הבית אודות יעדים ותחומי פעולה חקלאות ימית וביוטכנולוגיה

חקלאות ימית וביוטכנולוגיה
יעד מרכזי: פיתוח תשתית מדעית-טכנולוגית לענף החקלאות הימית בישראל ולתעשיות ביוטכנולוגיות נלוות.
תחומי פעולה:
  • הקמה והפעלה של מתקן חלוץ להשלמת הפיתוח ובחינה כלכלית של טכנולוגיה ידידותית לסביבה לגידול של דגים בבריכות של מי ים ביבשה;
  • פיתוח טכנולוגיות לגידול משולב של דגים ויצורים ימיים אחרים בבריכות של מי ים ביבשה;
  • ביות מינים חדשים של דגים ויצורים ימיים אחרים להגדלת סל מוצרי החקלאות הימית;
  • שיפור מינים קיימים של יצורי החקלאות הימית (גנטיקה) לחיזוק הפוטנציאל הכלכלי שלהם;
  • שיפור הממשק התברואי במערכות חקלאות ימית (זיהוי מחלות, מניעתן וריפויין);
  • פיתוח טכנולוגיות להפקת ביוכימיקלים מיצורים ימיים;
  • פיתוח טכנולוגיות ומוצרים חדשים בעלי אופי גנרי לתעשיית חקלאות המים;
  • ליווי יישום תוצאות המו"פ וסיוע ליזמים בענפי החקלאות הימית והביוטכנולוגיה הימית.

© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ