English הצהרה מפת האתר ארועים צור קשר דף הבית  
דף הבית אודות יעדים ותחומי פעולה ים וחופים

ים וחופים
יעד מרכזי: פיתוח ויישום של כלים מדעיים לצורך קבלת החלטות על ניצול ושימור הסביבה הימית של ישראל ומשאביה.
תחומי פעולה:
  • מיפוי הסביבה הימית של ישראל (מיפוי תשתית, איסוף נתונים, ארגון בסיסי נתונים ומחקר תהליכים);
  • פיתוח ויישום אוקיאנוגרפיה אופרטיבית (מערכות לאיסוף, עיבוד והפצה של נתונים סביבתיים בזמן אמת ומודלים לתיאור וחיזוי מצב הסביבה הימית);
  • מחקרי איכות הסביבה (מעקב אחר השפעות סביבתיות ופיתוח שיטות לניטור, הערכה, חיזוי ושיקום של השפעות סביבתיות);
  • הפעלת מרכז מידע ימי לאומי לריכוז, תיעוד והפצה של נתונים ומידע על הסביבה הימית של ישראל.

© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ