English הצהרה מפת האתר ארועים צור קשר דף הבית  
דף הבית אודות מכרזי רכש
מכרזי רכש

December 2016

חקר ימים ואגמים לישראל

מכרז פומבי מספר 01/2016

מכרז לתכנון והקמה של מתקן טיפול במי פלט של מתקן גידול דגי ים באילת"

המועד האחרון להגשת הצעות

תאריך: 2.2.2017 שעה 15:00

בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי הרכש של החברה בחיפה תל שקמונה,

רח' יוברט המפרי, חיפה

להורדת מסמכי המכרז ראה קישורים להלן 

September 2016
 

חקר ימים ואגמים לישראל

מכרז פומבי מספר 01/16

לרכישת ספינת המחקר "שקמונה"

המועד האחרון להגשת הצעות

תאריך: 3.11.2016

בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי הרכש של החברה בחיפה תל שקמונה,

רח' יוברט המפרי, חיפה

להורדת מסמכי המכרז לחץ כאן

 


March 2016

לחקר ימים ואגמים לישראל

נדרשת הצעת מחיר לכלי נשלט מרחוק (ROV) עם מצלמת וידאו איכותית שהינו קטן מעשרה קילו וניתן לתפעול בקלות מסירות קטנות והינו בעל יכולת לקבלת ושמירת מידע על מיקומו. 

הצעת יש לשלוח עד 31.3.2016 לד"ר גיל רילוב rilovg@ocean.org.il

 


© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ