English הצהרה מפת האתר ארועים צור קשר דף הבית  
דף הבית מפת האתר

מפת האתר

אודות
אודות חיא"ל
יעדים ותחומי פעולה
ים וחופים
כנרת
חקלאות ימית וביוטכנולוגיה
מבנה ארגוני
נושאי תפקידים
עובדי חיא"ל
יצירת קשר
ציוני דרך – גלרית תמונות
גלרית תמונות
מכרזי רכש
הצעות עבודה

מחקרים
מחקרי המכון הלאומי לאוקיאנוגרפיה
מחקרי המעבדה לחקר הכנרת
מחקרי המרכז הלאומי לחקלאות ימית

פרסומים
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

שרותים מיקצועיים
ניטור, בדיקות והערכות סביבתיות
מיפוי קרקעית הים וסקרים גיאופיסיים

מרכז המידע הימי הלאומי
אודות מרכז המידע

מרכז מידע כנרת
אודות מרכז המידע
איכות מי הכנרת
נתוני ניטור איכות מים במרכז הכנרת
נתונים רב-שנתיים של ניטור הכנרת
מאגר נתוני כנרת

ים וחופים
זיהום הים
חופים
מפלס הים
מיפוי מימי החופין של ישראל
מגוון ביולוגי ושימור ערכי טבע

אגם הכנרת
דוח פעילות שנתי של המעבדה לחקר הכנרת
תמורות באוכלוסיות האצות בכנרת
חדשות כנרת
מכוני מחקר ותשתיות
המכון הלאומי לאוקיאנוגרפיה
חוקרי המכון
מחקרים
המעבדה לחקר הכנרת
חוקרי המכון
מחקרים
המרכז הלאומי לחקלאות ימית
חוקרי המכון
מחקרים
ספינות
ס/מ שקמונה
ס/מ עציונה
ס/מ ליליאן
ס/מ חרמונה
ס/מ אדווה
ספריות
המכון הלאומי לאוקיאנוגרפיה
רשימת כתבי עת
ספרים חדשים
המרכז הלאומי לחקלאות ימית
רשימת כתבי עת
ספרים חדשיםסטודנטים ונוער
סטודנטים
פעילות נוער
  ביוטק
  משימות לקראת המפגש הראשון
 משימות לקראת המפגש השני
 משימות לקראת המפגש השלישי
  לקסיקון - מילון מונחים
  קטעי עיתונות
  גלרית תמונות

ארכיון פוקוס
מכת עלוקות בכנרת?
תעלות ימיות כמסדרון פלישה (באנגלית)
  אצה אורחת קיצית גרמה לכתמים אדומים בחופי הכנרת
  השלכות המפלסים הנמוכים בכנרת על המערכת האקולוגית
  מדוזות ומשמר המדוזות


מדוזות ודיווחים
 היסטוריה ומיתולוגיה
  המדוזות
 מדוזה הנקודה
 למה המדוזות צורבות?
  משמר המדוזות
מדוזות - מאמרים מדעיים
  לא נחיל ולא מדוזות בדרך לישראל
  מין זר של מדוזות במפרץ אילת
מדוזות - ראיונות וסרטים


חקלאות ימית וביוטכנולוגיה
חקלאות ימית
פרויקט חלוץ לגידול דגי-ים בבריכות
כלובי דגים במפרץ אילת
תנאים לגידול דגים בכלובים בים התיכון
ביוטכנולוגיה ימית
חממות ביוטכנולוגיות במלח"י


© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ