English הצהרה מפת האתר ארועים צור קשר דף הבית  
דף הבית כנרת אגם הכנרת

אגם הכנרת
הכנרת היא אגם מים מתוקים הממוקם בצפון בקע ים-המלח. אגן ההיקוות של הכנרת מתפרש על פני שטח של כ 2,700 קמ"ר וכולל את המורדות המערביים של החרמון, המורדות הדרום מזרחים של הרי הלבנון, עמק עיון, הגליל המזרחי, רמת הגולן ועמק החולה. רום פני המים בכנרת (מפלס) נע בטוח של 209- מ' עד 215- מ' מפני הים. ברום המרבי, שטח פני האגם הוא כ 168 קמ"ר והעומק המרבי כ 46 מ'. הנקודה העמוקה ביותר בקרקעית הכנרת נמצאת ברום של 256- מ' מפני הים. העומק הממוצע של הכנרת הוא כ 25 מ' ונפח המים האגור באגם במפלס המרבי הוא כ- 4,150 מליון
מטרים מעוקבים (מלמ"ק). הנקודה העמוקה ביותר בכנרת נמצאת כ 4 ק"מ מערבית לחוף קורסי, ושיפוע קרקעית האגם בצד המזרחי תלול יותר מזה שבמערב

מקור המים העיקרי לכנרת הוא הירדן העליון הניזון משלשה מעינות גדולים: הדן, הבניאס והחצבני. כמות המים השנתית הממוצעת הנאספת בכנרת היא כ 800 מלמ"ק. בממוצע רב-שנתי כמות זו יוצאת מהאגם בהתאדות לאטמוספרה (כ 280 מלמ"ק), גלישה בסכר דגניה (כ 80 מלמ"ק) וצריכה לאספקת מים (כ 440 מלמ"ק, מהם כ- 370 מלמ"ק למוביל הארצי והיתרה לצרכנים השואבים ישירות מהאגם). בגלל התנודות העונתיות בין חורף לקיץ והבדלים שבין שנים שחונות לשנים גשומות ועקב שאיבה של כמויות משתנות של מים על פי צורכי משק המים, מפלס הכנרת משתנה בטוח של 209- ל 215- מ' מפני הים. תנודות אלו משנות את נפח המים האגור בכנרת בכ- 20% ואת שטח האגם בכ- 6%.

הכנרת היא אחד משלשת מקורות המים העיקריים של מדינת ישראל. במהלך העשורים האחרונים, מאז הפעלת מוביל המים הארצי בשנת 1965 ועד היום, הכנרת סיפקה כרבע מצריכת המים השנתית של ישראל. בעבר שימשו מי הכנרת בעיקר להשקיה חקלאית, אך בהדרגה הופנו יותר מים לצריכה ביתית. בשנים האחרונות כ 50 מלמ"ק בשנה מופנים מהכנרת לממלכת ירדן במסגרת מהסכמי השלום. מלבד היותה מקור מים חשוב, הכנרת מהווה אתר תיירות ונופש, שדה דיג מסחרי וערש תרבות אנושית ודתית.

הבטחת קיומה של הכנרת כמערכת אקולוגית יציבה אשר משמרת איכות מים טובה לטווח ארוך היא אינטרס עליון של המדינה והעיקרון המנחה את תפעול האגם כמקור מים וניצולו לצרכים אחרים. המעבדה לחקר הכנרת של חיא"ל הוקמה ופועלת על מנת לספק את הבסיס המדעי הדרוש לשם כך. בפרק זה של האתר מוצגים מידע על מחקרים נבחרים של המעבדה, מאמרים, ודוחות מקצועיים של חוקרי המעבדה, וקישורים לאתרים רלוונטיים.
© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ