English הצהרה מפת האתר ארועים צור קשר דף הבית  
דף הבית מרכז מידע כנרת נתוני ניטור איכות מים במרכז הכנרת

נתוני ניטור איכות מים במרכז הכנרת

מערכת ה - RUSS מתוצרת Apprise Technologies מאפשרת למפעיל לבצע דיגום מרחוק של עמודת המים בעזרת ערכת חיישנים המורכבת על מתקן לתנועה אנכית תת-מימית. המתקן מחובר אל התחנה הימית הצפה בעזרת כבל תקשורת, ונע אנכית בעמודת המים בהשפעת שינויים במשקלו הסגולי, המווסת ע"י מחשב . המערכת המוצבת באגם הכנרת מצוידת בחיישנים הבאים:

טמפרטורה

חמצן

כלורופיל

pH

מוליכות

ניתן לצפות בנתונים העדכניים ביותר שנאספו ע"י החיישנים הנ"ל (לרוב השבוע האחרון) ע"י לחיצה על הקישורים המתאימים.

תחום עומקי הדיגום ותדירות הדיגום נשלטים ע"י המפעיל מתחנת החוף. כשגרה, 4 דיגומים נלקחים מדי יממה. הדיגום סורק את עמודת המים (למעט המטרים העליונים ביותר והתחתונים ביותר שלא נדגמים מסיבות טכניות) כאשר המרווח אנכי בין נקודות המדידה הוא 2 מטר. הנתונים מועברים בתקשורת רדיו מהתחנה הימית אל החוף מספר פעמים ביום, נשמרים, נבדקים ומעובדים במחשב המעבדה. גרפים שבועיים וחודשיים של כל הפרמטרים הנדגמים מופקים החל מספטמבר 2002 ומופצים באתר אינטרנט זה. אנו מספקים את הגרפים מבלי שנוכל לערוב לאיכותם, שכן בעיות שונות כגון צורך בכיול או כשל של חיישן זה או אחר עלול לפגוע במידת דיוקם.

© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ