English הצהרה מפת האתר ארועים צור קשר דף הבית  
דף הבית שרותים מיקצועיים

שרותים מיקצועיים

חיא"ל מספקת שירותים מקצועיים מגוונים בתחומי התמחותה לממשלה, למגזר הציבורי ולמגזר העסקי, ובכללם ביצוע סקרים ימיים, מיפוי קרקעית הים (בתימטריה וגיאופיסיקה) , בדיקות כימיות וביולוגיות של גופי מים, ניטור סביבתי והכנת תסקירי השפעה על הסביבה, ייעוץ מקצועי, והעברת ידע וטכנולוגיה. לכל פרויקט מוקם צוות ייעודי של חוקרים ואנשי מקצוע בתחומים הרלוונטיים ולפי הצורך משולבים בעבודה גם מוסדות מחקר נוספים ומעבדות אנליטיות מתמחות בישראל ובחו"ל.

תוצאות המחקר והפיתוח בחיא"ל בתחומי החקלאות הימית והביוטכנולוגיה מועברות ליזמים ליישום מסחרי במסגרת הסכמי העברת ידע. חוקרי חיא"ל מספקים ליזמים ייעוץ מקצועי בשלבי התכנון, האישור וההקמה של פרויקטים וליווי שוטף של יישום הידע.

© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ