English הצהרה מפת האתר ארועים צור קשר דף הבית  
דף הבית פרסומים

פרסומים

רשימות מאמרים של חוקרי חיא"ל שפורסמו בעיתונים ובספרים מדעיים בשנים האחרונות. חוקרי חיא"ל וסטודנטים שבצעו עבודות מחקר במכוני המחקר של חיא"ל רשומים באותיות מודגשות.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002
© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ