English הצהרה מפת האתר ארועים צור קשר דף הבית  
דף הבית מכוני מחקר ותשתיות ספינות

ספינות

חיא"ל מפעילה ספינות מחקר וכלי שיט קטנים המותאמים לביצוע מגוון רחב של משימות מחקר, ניטור ומיפוי בים הפתוח, במים חופיים ובכנרת.

ס/מ בת גלים

ס/מ ליליאן
ספינה לניטור ומחקר בכנרת.

ס/מ חרמונה
ספינה לניטור ומחקר בכנרת.

ס/מ אדווה
סירה נגררת ע"י רכב מותאמת לביצוע עבודות ניטור ומיפוי במים חופיים ובגופי מים פנימיים.

פרטים על שימוש בספינות והשתתפות בהפלגות מחקר:
גיורא בוקסר , סמנכ"ל תפעול

© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ