English הצהרה מפת האתר ארועים צור קשר דף הבית  
דף הבית מכוני מחקר ותשתיות המעבדה לחקר הכנרת

המעבדה לחקר הכנרת ע"ש יגאל אלון
המעבדה לחקר הכנרת הממוקמת ב"אתר ספיר" (טבחה), על שפת הכנרת עוסקת בניטור שוטף של איכות מי הכנרת ובמחקר של התהליכים הפועלים באגם ומשפיעים עליו. נתוני הניטור והמחקר משמשים לקבלת החלטות על תפעול הכנרת כמרכיב מרכזי של מערכת אספקת המים הארצית וניצולה לצרכים נוספים (נופש, דיג) תוך שמירה על איכות מימיה. המעבדה מספקת מידע וייעוץ מקצועי לנציבות המים, למנהלת הכנרת ולגורמים ציבוריים ולמגזר הפרטי בכל הקשור לניצול בר קיימא של הכנרת.
פעולות הניטור והמחקר של המעבדה שלובות זו בזו. תוכנית הניטור של הכנרת כוללת דיגום תקופתי ואיסוף רציף של נתונים במספר נקודות באגם ובדיקה של מספר רב של משתנים פיסיקאליים, כימיים וביולוגיים המשקפים את איכות המים. מחקרי המעבדה על התהליכים הפועלים בכנרת ובאגן ההיקוות שלה מכוונים את פעולות הניטור ויוצרים בסיס מדעי לפענוח של נתוני הניטור. נושאי המחקר כוללים בין היתר: תהליכי זרימה וערבוב בכנרת, הסעת חומרים אל הכנרת ומחזורי החומרים בתוכה, מבנה ותפקוד המערכת האקולוגית של הכנרת, הגורמים להתפתחות אצות מזיקות בכנרת, תגובת המערכת האקולוגית לשינויים במפלס המים בכנרת, ההשפעות של פעילות אנושית על המערכת האקולוגית ואיכות המים ופיתוח של מודלים להדמיה של מכלול התהליכים הפועלים בכנרת ולבחינה של תרחישי תפעול של האגם.

הצוות המקצועי במעבדה כולל כ- 30 חוקרים, עוזרי מחקר וטכנאים בעלי התמחות בתחומים השונים של מדעי האגמים (לימנולוגיה). בנוסף פועלים במסגרת המעבדה סטודנטים ממוסדות להשכלה גבוהה בישראל ובחו"ל המבצעים עבודות מחקר לתארים מתקדמים בהנחיה של חוקרי המעבדה. המעבדה משתפת פעולה עם אוניברסיטאות ומכוני מחקר רבים ברחבי העולם ועוסקת גם בהדרכה וייעוץ מקצועי למדינות מתפתחות.

המעבדה לחקר הכנרת מפעילה אמצעים מתקדמים למחקר וניטור בכנרת הכוללים: ספינות מחקר , רפסודת מחקר המוצבת במרכז הכנרת ופועלת כמערכת עצמאית לניטור רציף של משתנים סביבתיים, מערכות נוספות לאיסוף נתונים רציף באגם וציוד מגוון לדיגום ואיסוף נתונים המופעל מהספינות. במעבדה לחקר הכנרת נמצאות מעבדות אנליטיות (כימיות וביולוגיות), מעבדת מיקרוסקופים לזיהוי אצות ופלנקטון מערכות ניסוי עם מי-כנרת זורמים ועוד.

במעבדה פועל מרכז מידע כנרת אשר מרכז, מתעד ומפיץ נתונים ומידע על הכנרת.

המעבדה מספקת שירותים מקצועיים מגוונים הכוללים: סקרים סביבתיים בכנרת ובאגן ההיקוות, בדיקות כימיות וביולוגיות של גופי מים, וייעוץ מקצועי בנושאי איכות מים ותפעול גופי מים.

© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ