English הצהרה מפת האתר ארועים צור קשר דף הבית  
דף הבית מכוני מחקר ותשתיות המרכז הלאומי לחקלאות ימית

המרכז הלאומי לחקלאות ימית
המרכז הלאומי לחקלאות ימית (מלח"י) הממוקם בחוף הצפוני של אילת עוסק בפיתוח טכנולוגיות לגידול של דגי ים ויצורים ימיים אחרים בעלי ערך כלכלי. מחקרי מלח"י יוצרים תשתית לפיתוח של חקלאות ימית בישראל כענף חקלאי חדשני המנצל מי-ים ומים מליחים ולהקמתן של תעשיות ביוטכנולוגיות נלוות.

מלח"י כולל תשע קבוצות מחקר אשר עוסקות במשולב בתהליך המורכב של "ביות" יצורים ימיים לצורך גידולם
כמוצרים חקלאיים. תחומי המחקר העיקריים כוללים: בקרת הרבייה של דגים; גידול דגיגים; השבחה גנטית של דגים; פיתוח מזונות לדגים ודגיגים; זיהוי, מניעה וריפוי של מחלות דגים; פיתוח מערכות לגידול אינטנסיבי של דגים; ופיתוח מערכות לגידול משולב של דגים, רכיכות ואצות.

מאמץ המחקר המרכזי במלח"י מתמקד כיום בפיתוח של טכנולוגיה ידידותית לסביבה לגידול של דגים בבריכות של מי-ים ביבשה. טכנולוגיה חדשנית זו כוללת טיהור ביולוגי של שפכי הבריכות שבחלקם מסוחררים למערכת הגידול ובחלקם מוזרמים אל הים בלא לגרום להשפעות סביבתיות מזיקות. השלמת הפיתוח תאפשר להקים חוות מסחריות של חקלאות ימית בהיקף גדול בערבה הדרומית ובחוף הים התיכון. לצורך בחינת הייתכנות הכלכלית של הטכנולוגיה מתבצע במלח"י  פרויקט חלוץ לגידול דגים בבריכות בקנה מידה קדם-תעשייתי (100 טון/שנה).

הצוות המקצועי במלח"י כולל כ- 50 חוקרים, עוזרי מחקר וטכנאים בעלי התמחות בתחומים השונים של ביולוגיה ימית ודיסציפלינות מדעיות נלוות. בנוסף פועלים במסגרת מלח"י סטודנטים ממוסדות להשכלה גבוהה בישראל ובחו"ל המבצעים עבודות מחקר לתארים מתקדמים בהנחיה של חוקרי המרכז. מלח"י משתף פעולה עם אוניברסיטאות, מכוני מחקר וחברות מסחריות בענפי החקלאות הימית והביוטכנולוגיה הימית ברחבי העולם ועוסק גם בהדרכה וייעוץ מקצועי למדינות מתפתחות.

תשתיות המחקר במלח"י כוללות מעבדות אנליטיות (כימיות וביולוגיות), מעבדות לביצוע ניסויים ביולוגיים ומערך נרחב של מתקני ניסוי עם מי-ים זורמים (מיכלים ובריכות). ספרית מלח"י מחזיקה ספרים, פרסומים וכתבי עת מקצועיים בתחומי חקלאות ימית וביולוגיה ימית ופתוחה לציבור.

תוצאות המחקר והפיתוח במלח"י מועברות ליזמים במסגרת הסכמי העברת ידע . חוקרי מלח"י מספקים ליזמים ייעוץ מקצועי וליווי שוטף של יישום הידע. עד כה הוקמו על בסיס הידע שפותח במלח"י מכוני רבייה של דגים באילת ובחוף הים התיכון, חוות לגידול דגים בכלובים במפרץ אילת, חווה לגידול חלזונות מאכל בחוף הים התיכון וחוות ניסיוניות לגידול דגים בבריכות באזור אילת ובחוף הים התיכון. בנוסף פועלות כיום במלח"י שתי "חברות חממה" העוסקות בשיתוף עם חוקרי מלח"י, בפיתוח של מוצרים ביוטכנולוגיים לתעשיית החקלאות הימית (מוצרי מזון לדגיגים ומוצר לקידום תהליך הרבייה בדגים).

© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ