English הצהרה מפת האתר ארועים צור קשר דף הבית  
דף הבית חקלאות ימית וביוטכנולוגיה ביוטכנולוגיה ימית חממות ביוטכנולוגיות במלח"י

חממות ביוטכנולוגיות במרכז הלאומי לחקלאות ימית (מלח"י)

על בסיס המו"פ הביוטכנולוגי במלח"י פותחו מספר יישומים, שמצויים כיום בשלבים שונים של הגנה על הקניין הרוחני שלהם באמצעות פטנטים. חלק מיישומים אלו הועברו ליזמים במסגרות של "חברות חממה" והתאגדויות אחרות לפיתוח מוצרים לשוק חקלאות המים. כך הוקמה חברת "פידפרו בע"מ" במטרה לפתח מוצר מזון חדשני ללרוות (פגיות) של דגים וסרטנים על בסיס תוצאות מחקר רב-תחומי שנערך במלח"י ב- 8 השנים האחרונות.

מוצר המזון ("מיקרודואטה") המפותח ע"י "פידפרו" יהווה תחליף חלקי למזון החי הניתן כיום ללרוות של דגים ברחבי העולם. המוצר החדש יוכל לשמש גם כתוסף מזון לדגים בוגרים, וכאמצעי החדרה של תרופות וחיסונים. המוצר מאופיין בעלות ייצור נמוכה, יכולת שליטה אופטימלית בתכונותיו התזונתיות והפיסיקליות, וטווח יישומים נרחב.

בשלב ראשון קהל היעד למיקרודיאטה של "פידפרו" יהיו מגדלי לרוות של דגיגים וסרטנים המשתמשים כיום כמזון בביצי קיימא של הסרטן הפרימיטיבי הזעיר ארטמיה, שמקורן בטבע באגמים מלוחים. היקף שוק הארטמיה העולמי הוא כיום כ- 150-200 מיליון דולר בשנה (כ 3000- 2500 טון בשנה, לפי 50-75 $ לק"ג). על פי קצב הגידול הנוכחי של ענף החקלאות הימית, כ- 10% בשנה, צפוי גידול מקביל בביקוש לארטמיה או בתחליפים לה. על פי הערכת היזמים, בתוך כמה שנים ניתן יהיה להמיר לפחות 25% משוק הארטמיה במיקרודיאטה החדשנית. בשלב הבא ניתן להרחיב את קהל היעד לכלל מגדלי הדגים ואף למגדלי הסרטנים המהווים שוק גדול בהרבה. כאמור, בעתיד יוצעו למגדלים מוצרים נוספים שיוגשו באמצעות המיקרודיאטה כמו תוספי מזון וחיסונים. המוצר של "פידפרו" ייבחן בקרוב בקנה מידה מסחרי ( ? site ).

פרוייקטים נוספים באופק הפיתוח במלח"י עוסקים בפיתוח מזונות חליפיים נוספים לדגיגים, כגון תולעים קטנות שניתן לשמרן יבשות לאחר העשרה בחומרי הזנה חיוניים. במיזם אחר המבוסס על המו"פ במלח"י מפותחים מוצרים הקשורים ברבייה של דגים.© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ