English הצהרה מפת האתר ארועים צור קשר דף הבית  
דף הבית חקלאות ימית וביוטכנולוגיה חקלאות ימית פרויקט חלוץ לגידול דגי ים בבריכות

פרויקט חלוץ לגידול דגים בבריכות של מי ים ביבשה

המרכז הלאומי לחקלאות ימית (מלח"י) באילת מבצע פרויקט חלוץ (פיילוט) למערכות גידול דגים בבריכות של מי-ים. מטרת הפרויקט היא לבחון את הייתכנות הכלכלית והסביבתית של גידול דגי-ים במתקן יבשתי על מנת לקדם את הפיתוח של חקלאות ימית רווחית בישראל ובמיוחד בערבה הדרומית, בהיקפים גדולים. הטכנולוגיה החדשנית שתיושם בפרויקט תכלול טיהור ביולוגי של שפכי הבריכות, שבחלקם יסוחררו למערכת הגידול ובחלקם יוזרמו אל הים בלא לגרום להשפעות סביבתיות מזיקות. במסגרת הפרויקט מוקם בשטח מלח"י מתקן חלוץ לגידול דגים בקנה מידה קדם-תעשייתי (100 טון/שנה). הקמת המתקן ממומנת ע"י משרד החקלאות וקרן יק"א בישראל והוא יופעל בשיתוף עם חברת "ערדג".

מתקן החלוץ הוא מערכת גידול מסוחררת המתבססת על מערכת בעומד נמוך (Low-head) שפותחה במלח"י. במתקן תשולב מערכת חדשנית לאספקת חמצן לדגים בשיטה הנקראת ""Mega Flow אשר פותחה על ידי חברת "קורה (1980)" בשיתוף עם מלח"י ונבחנה לאחרונה במתקני מלח"י ובמתקן נוסף בתחנת הכוח חדרה במשך כשנתיים. על סמך התוצאות שהושגו נראה כי שיטה זו מביאה לחסכון משמעותי בעלויות הייצור.

מתקן הגידול כולל שתי מערכות של בריכות המצויות תחת מבנה חממה. האחת: מערכת הגידול הראשית הכוללת 12 בריכות אשר משמשות לפיטום הדגים עד גודל שיווק. השניה: מערכת הכוללת שתי בריכות לקליטה ואימון דגיגים. מערכת אימון הדגיגים נפרדת לחלוטין ממערכת הגידול הראשית ומהווה מתקן קרנטינה, מחשש להכנסת מחלות למערכת הראשית עם הבאת דגיגים חדשים. לכל מערכת מערך נפרד של מתקני סחרור וטיפול במים הכוללים סינון מוצקים, תהליכי סילוק חנקן בתהליכים עוקבים של ניטריפיקציה ודניטריפיקציה (תהליכים אלה הופכים את תרכובות החנקן המופרשות ע"י הדגים למים לחנקן חופשי הנפלט לאטמוספרה). כך יובטח שמערכת הגידול תהיה ידידותית לסביבה.

מתקן החלוץ יופעל במשך כמה מחזורי גידול שבמהלכם הטכנולוגיה החדשנית גם תודגם למגדלים לצורך יישומה בעתיד בקנה מדה מסחרי.הקמת מתקן החלוץ לגידול דגים בבריכות בשטח מלח"י באילת


© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ