English הצהרה מפת האתר ארועים צור קשר דף הבית  
דף הבית ים וחופים

ים וחופים
מדינת ישראל מהווה גשר יבשתי צר בין הים התיכון ממערב ומפרץ אילת מדרום. אורך החוף הישראלי בים התיכון הוא 190 ק"מ. מימי החופין של ישראל (המים הטריטוריאליים) שבהם חלה ריבונות המדינה משתרעים עד למרחק של 12 מילים ימיים (22 ק"מ) מהחוף, אולם למדינה יש זכויות לניצול משאבי הים גם בשטח נרחב מעבר לתחום זה. אורך החוף הישראלי במפרץ אילת הוא 14 ק"מ; תחום מימי החופין משתרע במזרח עד לקו האמצע של המפרץ ובדרום עד לקו הגבול עם מצרים.
הסביבה הימית של ישראל עשירה במשאבי טבע ייחודיים ובעלי חשיבות רבה להתפתחותה הכלכלית של המדינה ולרווחת תושביה. משאבי טבע אלה מושפעים ע"י פעילות אנושית מגוונת ביבשה ובים כמו גם ע"י שינויים סביבתיים אזוריים וגלובליים.

בפרק זה של האתר מוצגים מאמרים, דוחות מקצועיים וסקירות של חוקרי חיא"ל על הסביבה הימית והחופית של ישראל, מידע על מחקרים נבחרים של חיא"ל בנושאי ים וחופים וקישורים לאתרים רלוונטיים.מידע ברחבי הרשת:

(Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC - הועדה הבינלאומית לאוקיאנוגרפיה

CIESM – הארגון הבינלאומי למחקר הים התיכון

(Global Ocean Observing System (GOOS – התכנית הגלובלית לתצפיות ותחזיות ימיות

MedGOOS – תכנית ים-תיכונית לתצפיות ותחזיות ימיות, מרכיב אזורי של תכנית GOOS

(Mediterranean Action Plan (MAP - אתר תכנית הפעולה לים התיכון במסגרת הארגון הסביבתי של האו"ם

אגף ים וחופים – המשרד לאיכות הסביבה

© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ