English הצהרה מפת האתר ארועים צור קשר דף הבית  
דף הבית סטודנטים ונוער סטודנטים

סטודנטים
חיא"ל מציעה הזדמנויות לסטודנטים מכל המוסדות להשכלה גבוהה בארץ לבצע עבודות מחקר לתואר שני ושלישי. עבודות המחקר מתבצעות בהנחיה משותפת של חוקר מחיא"ל ואיש סגל מהמוסד המעניק את התואר. מעת לעת מוענקות ע"י חיא"ל מלגות מחקר לסטודנטים על בסיס תחרותי.
הקרן למדעי הים והמים ע"ש אלוף יוחאי בן-נון מעניקה מידי שנה מלגות לסטודנטים הלומדים לתוארי מוסמך ודוקטור באחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל ומבצעים את עבודת המחקר לתואר באחד ממכוני המחקר של חיא"ל, בהנחיית מדענים של חיא"ל, בתחומי האוקיאנוגרפיה, הלימנולוגיה וניצול משאבי הים. בקשות יש להגיש עד 31.7.2020. טפסי בקשה למלגה אפשר להוריד מהאתר. לפרטים וקבלת טפסי בקשה למלגה מהקרן יש לפנות לעו"ד נורית מנור גזית, nurit.mg@ocean.org.il
© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ