English הצהרה מפת האתר ארועים צור קשר דף הבית  
דף הבית סטודנטים ונוער סטודנטים

סטודנטים
שלושת מכוני המחקר של חיא"ל מציעים הזדמנויות לסטודנטים מכל המוסדות להשכלה גבוהה בארץ לבצע עבודות מחקר לתואר שני ושלישי. עבודות המחקר מתבצעות בדרך כלל בהנחייה משותפת של חוקר מחיא"ל ואיש סגל מהמוסד המעניק את התואר. מעת לעת מוענקות ע"י חיא"ל מלגות מחקר לסטודנטים על בסיס תחרותי.
הקרן למדעי הים והמים ע"ש אלוף יוחאי בן-נון מעניקה מידי שנה כמה מלגות לסטודנטים אשר מבצעים עבודות מחקר לתואר שני ושלישי במכוני המחקר של חיא"ל או במוסדות אקדמיים בהנחייה של חוקרי חיא"ל. הודעות על הגשת מועמדות מתפרסמות בחודש דצמבר לגבי שנת הלימודים הבאה; בקשות יש להגיש עד 31 ביולי 2013.
לפרטים וקבלת טפסי בקשה למלגה מהקרן יש לפנות אל גב' לילך באומר,
8565231 - 04 , lilach.baumer@ocean.org.il
© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ