English הצהרה מפת האתר ארועים צור קשר דף הבית  
דף הבית סטודנטים ונוער פעילות נוער

פעילויות קיץ 2013 בחקר ימים:
   יום כיף בקייטנות קיץ לחץ
   אוניברסיטת קיץ לקטנים (לגילאים 8-14)

יחידה לנוער שוחר מדע
היחידה לפעילויות נוער במכון לחקר ימים ואגמים שמה לה למטרה לקרב בני נוער לעולם המדעי בכלל ולמחקר הימי בפרט. 

היחידה עוסקת בהדרכת ימי עיון לבתי ספר, חוגי טבע וביוטופ.

צוות ההדרכה של היחידה מורכב מחוקרים במכון וסטודנטים לתארים גבוהים המבצעים את עבודת המחקר שלהם בנושאים אוקינוגרפיים וביוטכנולוגיים.

בשנת הלימודים האחרונה השתתפו כ - 4000 תלמידים בפעילויות היחידה.

לפרטים נוספים והרשמה ניתן ליצור קשר
טלפונים: 04-8565279, 050-7270869
פקס: 04-8522033
דוא"ל: education@ocean.org.il
מנהלת היחידה - רשה חאג'
למפת הגעה למקום  לחץ כאן

               

 

אקולוגיה של החוף הסלעי – במסגרת יום העיון מסיירים התלמידים בחוף שקמונה ומבצעים ניסויים במעבדה. הסיור כולל הגדרה ומדידה של תנאים אביוטיים בחוף הסלעי, הכרת מיני אורגניזמים הנפוצים בחוף הסלעי, תפוצתם והתאמתם לרצועות החיגור בכרית.
ניסויי המעבדה-

       1. השפעת הטמפרטורה על קצב הנשימה ברכיכות. 

       2. השוואת קצב הפוטוסינתזה באצות בעלות פיגמנטים שונים.

       3. השפעת מליחות על פעילות בלוטוני ים.

 

איכות הסביבה הימית – ביום עיון זה התלמידים בודקים פרמטרים של מזהמים כימיים, פיסיקליים ומיקרוביאליים במים שנלקחו משלושה אתרים שונים בנחל הקישון ובמי ים מחוף שקמונה. התלמידים עורכים ניסוי למדידת השפעת זיהומים שונים על אצות. בנוסף מסיירים בחוף, דוגמים אורגניזמים בחוף ומכירים צורות חיים שונות.
ביום עיון זה התלמידים מסיירים בחוף שקמונה, דוגמים אורגניזמים ומכירים צורות חיים שונות. בנוסף מבצעים התלמידים ניסויים במעבדה:

       1. השפעת מזהמים על אצות.

       2. השוואת הרכב מי הקישון למי חוף שיקמונה: השוואה כימית ומיקרוביאלית.

 
  ביולוגיה מולקולרית - בנושא זה שלושה ימי עיון:
1. הפקת פלסמיד רקומביננטי מחיידק ובדיקתו. התלמידים מפיקים DNA פלסמידי, מבצעים חיתוך באנזימי הגבלה, הרצה בג'ל וזיהוי תוצרי החיתוך.
2. יום העיון דן בריאקצית ה-PCR ויישומיה. ביום זה התלמידים מבצעים:
  א. בידוד הגן ל-HSP70 מאיצטלנים.
  ב. הפקת DNA גנומי מרירית חלל הפה של התלמידים.
  ג. זיהוי חשוד באמצאות טביעת DNA.
3. פרויקט הגנום האנושי ויישומיו - יום העיון דן בפרויקט הגנום האנושי בדגש על השלכות אתיות. ביום זה התלמידים מבצעים:
בבב   א. הפקת DNA גנומי מתאי רירית חלל הפה של התלמידים.
  ב. זיהוי חשוד באמצעות DNA.
 
 

ביוטכנולוגיה ימית – יום העיון דן בתהליך החקר הביוטכנולוגי תוך דגש על הפקת מוצרים המשווקים באופן מסחרי. ניסויים שמבצעים התלמידים:
1. הפקת אגר מאצות ים.
2. הפקת פיגמנטים מאצות ים
בנוסף מסיירים התלמידים במתקני המחקר של המכון

 
 

אצות כמקור של מזון – ביום עיון זה התלמידים לומדים על האצות כמקור מזון. במסגרת יום העיון התלמידים מכינים ארוחה מאצות נפוצות הנמצאות בים התיכון.

 
 

שיטות אימונוכימיות בדיאגנוסטיקה – יום עיון בנושא אימונולוגיה. התלמידים מבצעים בדיקות בשיטת ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay, בוחן אימונו-אנזימי) ובשיטות המבוססות על שקיעה של תצמידי אנטיגן –נוגדן.
ניסויים שמבצעים התלמידים במעבדה:
א. (Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA:
  1. בדיקת נוכחות נוגדנים ל-Epstein-Bar Virus.
  2. בדיקת נוכחות הורמון ההריון hCG.
ב.  שיטות המבוססות על שקיעה:
  1. מבחן הטבעת.
בבב   2. היחס האופטימלי (Optimal proportion).

 
 

כימיה ואיכות סביבה – יום עיון זה דן באיכות מים וסביבות חיים אקווטיות (מימיות). ביום עיון זה התלמידים מבצעים.
1.ב בדיקות כימיות לאיכות מים ממפעלים שונים.
2. ניסוי הבוחן שימוש באצות כביופילטרים.
בנוסף, התלמידים מסיירים בחוות האצות במכון ומכינים ארוחת אצות.

 
  יום עיון משולב - יום עיון זה משלב בתוכו נושאים שונים באיכות הסביבה הימית, בית הגידול של החוף הסלעי ובביוטכנולוגיה ימית. ביום עיון זה התלמידים מבצעים ניסויים מגוונים:
1.ב בדיקות כימיות לאיכות מים ממפעלים שונים.
2. ניסוי הבוחן שימוש באצות כביופילטרים.
3. הכרת המורפולוגיה של אלמוגים .
4. השפעת מליחות על פעילות בלוטוני ים.
5. גורמים המשפיעים על תנועת החופיות.
בנוסף, התלמידים מסיירים בחוות האצות במכון.

בחזרה לתחילת הדף 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ