English הצהרה מפת האתר ארועים צור קשר דף הבית  
דף הבית סטודנטים ונוער פעילות נוער ביוטק מפגש שני

משימות וחומר קריאה למפגש השני
קבוצה בנושא ביופילטרים
 1. קראו את המאמרים וענו על השאלות המצורפות. 
"תרומתן של אצות" מאת: דרי אנטון פוסט
 "בריכת הדגים מטהרת את עצמה" אודות מחקרו של פרופ' אבנימלך. מתוך לקט קטעי העיתונות
   
  • מהו פילטר ביולוגי?
  • אילו פילטרים שונים הוצגו במאמרים שקראתם?
  • אילו תכונות ביולוגיות של האורגניזם משמשות לפילטרציה בכל אחד מהמקרים המתוארים במאמרים?

2.

הכינו סיכום "חומרים ושיטות" לניסוי שהועמד במעבדה. יש לכלול בסיכום: מטרות הניסוי, חומרים, מכשירים, שיטות עבודה ומהלך הניסוי.
 
3.    

הכינו טבלת סיכום נתונים לסיכום הניסוי שהועמד במעבדה. מהם הפרמטרים אותם ניתן לבדוק על מנת לקבל מידע על השפעת הטיפולים שבניסוי? (חלק מהפרמטרים ייבחרו בכיתה לבדיקה בהמשך).

קבוצה בנושא ביוטכנולוגיה של דונליאלה

1.

קראו את המאמר: "ביוטכנולוגיה של דונליאלה" - למאמר  וענו על השאלות המצורפות:
  • ביולוגיה: הסבר את מנגנון ההסתגלות של הדונליאלה לתנאי מליחות גבוהים.
  • ביוטכנולוגיה: מהם עיקרי הגידול המסחרי של הדונליאלה? מהם החומרים המופקים ממנה ושימושיהם המסחריים?
  • כללי: אחד המדדים החשובים ביותר בתעשייה הוא יעילות תהליך היצור והערכה כמותית של התוצר המתקבל. אילו פרמטרים כמותיים (על פי המאמר) מעריכים את תהליך יעילות גידול האצה, ייצור הבטא-קרוטין והגליצרול בתעשיית הדונליאלה?

2.

הכינו סיכום "חומרים ושיטות" לניסוי שהועמד. יש לכלול בסיכום: מטרות הניסוי, חומרים, מכשירים, שיטות עבודה ותהליך הניסוי.

 

3. הכינו טבלת סיכום נתונים לסיכום הניסוי שהעמדת במעבדה. חשוב על מספר הפרמטרים הרב ביותר שאותם ניתן לבדוק על מנת לקבל מידע על השפעת הטיפולים שבניסוי?
    
© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ