English הצהרה מפת האתר ארועים צור קשר דף הבית  
דף הבית סטודנטים ונוער פעילות נוער  ביוטק  מפגש שלישי

משימות וחומר קריאה למפגש השלישי
 
1. הכינו סיכום "חומרים ושיטות" לניסוי שהועמד. יש לכלול בסיכום: מטרות הניסוי, חומרים, מכשירים, שיטות עבודה ותהליך הניסוי.
2. הכינו טבלת סיכום נתונים לסיכום הניסוי שהועמד במעבדה. מהם הפרמטרים שאותם ניתן לבדוק על מנת לקבל מידע על השפעת הטיפולים שבניסוי?
3. לסיכום העבודה ולמבט מעמיק יותר על נושא החקר מומלץ לענות על השאלה: מה מצב הגידול המסחרי של אצות למזון ולתעשיה בארץ כיום.
     כדי לענות על השאלה ניתן לעיין בלקט קטעי העיתונות שבאתר , להשתמש באתרים שונים ברשת ובמילות החיפוש: אצות, ביוטכנולוגיה, ביופילטר, המכון לחקר ימים ואגמים, ארכיונים של העיתונים היומיים ועוד.
אתרים מומלצים:
יש לצרף מקורות ביבליוגרפיים.
© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ