English הצהרה מפת האתר ארועים צור קשר דף הבית  
דף הבית חקלאות ימית וביוטכנולוגיה

חקלאות ימית וביוטכנולוגיה

חקלאות ימית וביוטכנולוגיה ימית הם ענפי ייצור צעירים וחדשניים העוסקים בגידול של דגים ויצורים ימיים אחרים המשמשים למאכל ובפיתוח של מוצרים ביולוגיים ייחודיים מיצורים ימיים. ענפי ייצור אלה המתפתחים בקצב מהיר ברחבי העולם, מתאימים במיוחד לתנאי האקלים של ישראל.

בפרק זה של האתר מוצגים מאמרים, דוחות מקצועיים וסקירות על פעילות המחקר והפיתוח בחיא"ל בתחומי החקלאות הימית והביוטכנולוגיה הימית, מידע על מחקרים נבחרים בתחומים אלה, וקישורים לאתרים רלוונטיים.

© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ