English הצהרה מפת האתר ארועים צור קשר דף הבית  
דף הבית סטודנטים ונוער פעילות נוער ביוטק

פרויקט ביוטכנולוגיה - ביוטק

הפרויקט מורכב מ-3 מפגשים, במהלכם עובדים התלמידים בקבוצות קטנות (עד 10 תלמידים למדריך), כאשר כל זוג או שלשה, מתמקדים בשאלת חקר שונה. הפרויקט כולל הרצאות בנושא מחקר ופיתוח ביוטכנולוגיה, הכרות והתנסות בשלבי המחקר השונים תוך הכרת המושגים: מטרת המחקר, שאלת חקר, ניסוי מקדים (פרלימינארי), משתנה תלוי/בלתי תלוי, קבוצת ביקורת ועוד. התלמידים יבצעו ניסויים, ינתחו תוצאות, ידונו בהם ויסיקו מסקנות, יכירו שיטות עבודה שונות במעבדה, מכשירי מדידה וחומרים.
מפגשי הפרויקט:
• מפגש ראשון- התלמידים מבצעים ניסוי מקדים (פרלימינארי) בנושא המחקר שבחרו.
• מפגש שני - כל זוג תלמידים מנסח שאלת חקר והשערה ומתכנן ומבצע ניסוי לבדיקת השאלה.
• מפגש שלישי – בדיקת תוצאות הניסוי בשיטות שונות, איסוף התוצאות וניתוחן.
לפני כל מפגש נדרשים התלמידים לקרוא חומר בנושא המחקר ולענות על שאלות הכנה. המשימות והחומר לקריאה מופיעים באתר זה.
 נושאי חקר:
1. דונליאלה (אצה חד תאית): גורמים סביבתיים המשפיעים על גידולה והפקת חומרים בעלי
ערך כלכלי.
 א. השפעת גורמים סביבתיים על הפקת בטא קרוטן מדונליאלה.
 ב. השפעת גורמים סביבתיים על הפקת גליצרול מדונליאלה.
 
2. ביופילטר (פילטר ביולוגי): שימוש באצות שונות כביופילטר במערכת אקולוגית.
אא א. פיתוח ביופילטר יעיל למזהמים שונים במי ים.
ב. מערכות משולבות בחקלאות ימית: פיתוח מערכות משולבות (בע"ח ואצות) בעלות יכולת ניקוי עצמי.
 
3. שימוש בשברי אלמוגים כביואינדיקטורים
בדיקת השפעת עקת טמפרטורה, מליחות ונוכחות דטרגנטים על שברי האלמוג שיחן שכיח באמצאות בדיקת רמת הביטוי של הגן HSP70 המשמש כביואינדיקטור. הפקת רנ"א וביצוע ריאקצית one step PCR .
 
4. שימוש בנמטודות להדברה ביולוגית ע"י קטילת זחלים בקרקע
בניית פלסמיד המכיל אלמנט גנטי פלואורסנטי (אלמנט GFP), העברת הפלסמיד בטרספורמציה אלקטרופורטית לחיידקים, הדבקת החיידקים לנמטודות, הדבקת הנמטודות לזחלי חרקים ואיסוף הנמטודות במלכודות מים בתום תקופת הדגרה.
 
5. אורגניזמים ימיים כיצרני חומרים אנטיביוטיים מן הטבע
אורגניזמים ימיים מיצרים חומרים אנטיביוטיים על מנת להגן על עצמם מפני טורפים. ע"י מיצוי
החומרים וביצוע מניפולציות בהם, ניתן להשתמש בהם לתועלת האדם.
 
6. סמנים ביולוגיים לנוכחות מזהמים גנוטוקסיים
חומרים גנוטוקסיים הם חומרים הפוגעים בין השאר במבנה הדנ"א.
זיהוי שברים בדנ"א יכול לשמש כסמן רגיש לחשיפה לחומרים גנוטוקסיים.
בפרויקט זה נדגמים מספר אתרים מזוהמים בחומרים גנוטוקסיים ונבחנים באמצעות "מבחן השביט" שברים בדנ"א. 
© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ