תחנת מדידה אקולוגית

תחנת מדידה אקולוגית

תחנת מדידה אקולוגית – כינרת

הפעלת מערכת ניטור רציפה בעמודת המים של הכנרת בזמן שיכוב.

מאז התקנת תחנת ה-ECORAFT במרכז הכנרת ב-2002, עוקבים במעבדה לחקר הכנרת אחר התהליכים של השיכוב הכימי באמצעות דוגם (פרופיילר) המופעל אוטומטית מספר פעמים ביממה. החל ב-2012, עם רכישת פרופיילר חדש, הדיגום נעשה בקצב של 4 פרופילים כל 24 שעות, במרווח של 6 שעות ובמרווחי עומק של 50 ס"מ.

לצפייה בנתונים המשודרים מהתחנה: נתונים עדכניים

*הפרופיילר נרכש במסגרת תוכנית הניטור, במימון רשות המים והביוב.