דו"ח הניטור הלאומי לשנת 2022 התפרסם

דו"ח הניטור הלאומי לשנת 2022 התפרסם

חמשת הפרקים של דוח הניטור הלאומי התפרסמו לציבור.

תוכנית הניטור הימית הלאומית מבוצעת על ידי חקר ימים ואגמים לישראל (חיא"ל) למעלה מחמישה עשורים ובין השאר בהתאם למחויבותה של מדינת ישראל לאמנת ברצלונה. ממצאי הדוח מהווים כלי חשוב לתמיכה בקבלת החלטות בסביבה הימית. הדוח הנוכחי משקף מספר מגמות מדאיגות שהם תוצר שינויי האקלים והשפעות האדם על הסביבה להם אנו עדים בשנים האחרונות. בין היתר, ממצאי הדוח השנתי מראים על המשך התחממות הים התיכון באזורנו ועל מגמות זיהום שונות המחמירות עם השנים.

קישור לכל פרקי הדוח