תחנות מדידה הידרולוגיות

תחנות מדידה הידרולוגיות

תחנת מדידה הידרו-מטאורולוגית (ים המלח)

לצפייה בנתונים מהתחנה   

תחנת מדידה חדרה, תחנת מדידה אשקלון

נתונים מתחנת מדידה חדרה 

נתונים מתחנת מדידה אשקלון

נתונים מתחנת מדידה שקמונה

תחנת מדידה בים העמוק – DEEPLEV

תחנת מדידה בעומק 1.5 ק"מ. המידע נאסף מן התחנה אחת לשנה.

בשיתוף אוניברסיטת בר-אילן ואוניברסיטת תל-אביב