בעלי תפקידים – הנהלה

בעלי תפקידים – הנהלה

הנהלה
מר אלון זס"ק
מנהל כללי
רו"ח אתי רוזנפלד
סמנכ"לית כספים ומנהל
מר יוסי כהן
סמנכ"ל תפעול
חברי דירקטוריון
מר רפאל טטרקה
יו"ר דירקטוריון
עו"ד יוסף (ג'ו) אוחנה
חבר דירקטוריון ויו"ר ועדת ביקורת
מר גד לוי
חבר דירקטוריון
פרופ' חגית ירון מסר
חברת דירקטוריון
ממונים
מר רוני בן אהרון
רכז נגישות ממונה מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח 1998 ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות השירות) תשע"א 2011
עו"ד נורית מנור גזית
ממונה לפי חוק חופש המידע
ד"ר תמר גיא-חיים
ממונה מתוקף חוק הרשות לקידום מעמד האישה (התשנ"ח-1998)
אחראיות על החוק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה
גב' אלנה בוריסוב
אחראית במכון הלאומי לאוקיאנוגרפיה
עו"ד נורית מנור גזית
אחראית במכון הלאומי לאוקיאנוגרפיה
ד"ר שירה ניניו
אחראית במעבדה לחקר הכינרת
גב' איילה לובל-ילס
ממ"ק אחראית במעבדה לחקר הכינרת
גב' לילך שאולי
אחראית במרכז הלאומי לחקלאות ימית
שתפו עם חברים