ימי עיון חיפה

ימי עיון חיפה

אקולוגיה של החוף הסלעי (לכיתות א'-י"ב ולקבוצות חוץ)

יום עיון חווייתי, המתמקד בהכרת האורגניזמים החיים בסביבה הימית של מדינת ישראל.
יום העיון נפתח בהרצאה על בית הגידול של החוף הסלעי, התנאים השוררים בו והחלק מבעלי החיים שנמצאים בו.
לאחר ההרצאה יוצאים התלמידים לסיור בחוף הים, בו יאספו ויכירו לעומק את האורגניזמים החיים בבית הגידול.
במעבדת ההדרכה יעברו התלמידים בין תחנות שונות, בהן ייחשפו לאורגניזמים ימיים נוספים שלא נצפו בעת הסיור בחוף:

 1. רכיכות מתקדמות ממחלקת הסילוניות (ראש-רגלאים).
 2. בעלי חיים של הים הפתוח.
 3. ביקור מודרך בחדר האלמוגים של המכון בנושא מערכת הצורבים ופרוייקט שיקום שוניות האלמוגים.

ניתן להוסיף במקום אחת מתחנות המעבדה אחד מהניסויים הבאים:

 1. השפעת הטמפרטורה על קצב הנשימה ברכיכות ימיות.
 2. השוואת קצב הפוטוסינתזה באצות בעלות פיגמנטים שונים.
 3. השפעת המליחות על פעילות בלוטוני-ים.

סיור ביוחקר (לכיתות י"א-י"ב)

יום העיון בנוי לפי דרישות משרד החינוך לביצוע סיור הביוחקר לבגרות.
יום העיון נפתח בהרצאה על בית הגידול של החוף הסלעי, התנאים השוררים בו והשפעתם על האורגניזמים החיים בבית הגידול, תוך שימת דגש על משתנים אביוטיים וביוטיים, השפעתם אחד על השני והתאמת האורגניזמים לסביבת גידולם.
קרא עוד

לאחר ההרצאה יוצאים התלמידים לסיור בחוף הים הסלעי, בו יבצעו היכרות עם בית הגידול וידגמו משתנים אביוטיים וביוטיים בשטח, יתארו ויפרטו על 3 התאמות ביולוגיות של האורגניזמים שנמצאו במהלך הדיגומים ועל 3 תופעות ביולוגיות שנצפו בעת הדיגום.
בנוסף, במעבדת ההוראה יבצעו התלמידים תיאור מורפולוגי וסיסטמתי של שני אורגניזמים שנדגמו בשטח.

ביוחקר ניסויים (לכיתות י"א-י"ב)

שלושה ימי עיון עוקבים בהפרש של כשבוע אחד מהשני, בהתאם לדרישות משרד החינוך לביצוע ניסויי מעבדה כחלק מהבגרות.
התלמידים יתכננו ויבצעו ניסוי מדעי, הכולל תצפית מקדימה, העלאת שאלת חקר והשערה מחקרית, קביעת המשתנים והגורמים הקבועים בניסוי, תכנון הניסוי, ביצוע הניסוי, איסוף וניתוח הנתונים, הצגת התוצאות והסקת מסקנות.
במהלך העבודה התלמידים מחולקים לקבוצות הדרכה לפי נושאים מרכזיים ובתוכן עובדים התלמידים בזוגות לפי שאלות החקר שלהם.

איכות הסביבה הימית

יום עיון המיועד בעיקר לתלמידי מגמת סביבה, זה דן בזיהוי סוגי זיהום בסביבה הימית ובהשפעתם על הסביבה.
יום עיון זה נפתח בהרצאה על זיהומים סביבתיים ממקורות שונים, השפעתם על הסביבה, תוך שימת דגש על הזיהום בנחל הקישון לאורך השנים ודרכי ההתמודדות עמו.
לאחר מכן, ייכנסו התלמידים למעבדת ההוראה ויבצעו בדיקת איכות מים משלושה אתרי דיגום בנחל הקישון ובמי-ים שנדגמו בחוף הצמוד למכון, באמצעות:

 1. טיטרציה קולורימטרית (ע"י ערכות בדיקה מסחריות) לבדיקת זיהומים כימיים.
 2. בדיקת ערכי המים באמצעות מקלות בדיקה (סטיקים).
 3. בדיקה מיקרוביאלית- סינון דגימות המים וזריעת התסנין על צלחות פטרי לבדיקת מספר מושבות חיידקים.
 4. השפעת זיהומים שונים על מצבן של אצות ימיות האופייניות לחוף הסלעי.

בנוסף יתבצע סיור בחוף הים שצמוד למכון וביקור מודרך בחדר האלמוגים של המכון, בדגש על השפעת סוגי מזהמים שונים בסביבה על האורגניזמים החיים בחוף (ניתן גם לבצע ניקוי של רצועת החוף כחלק מהסיור בחוף הים).

כימיה ואיכות סביבה (לכיתות ז'-י"ב)

יום עיון זה דן באיכות מים והשפעתה על סביבות חיים אקווטיות (מימיות).
יום העיון נפתח בהרצאה על זיהומים סביבתיים ממקורות שונים, דרכי השפעתם על הסביבה ודרכי ההתמודדות עמם.
לאחר מכן ייכנסו התלמידים למעבדת ההוראה, שם יבצעו:

 1. בדיקות כימיות (בשיטת טיטרציה קולורימטרית, באמצעות ערכות בדיקה מסחריות) לאיתור מקור זיהום ממפעלים שונים.
 2. ניסוי הבוחן שימוש באצות כביופילטרים לטיהור שפכים תעשייתיים.

בזמן ההמתנה לתוצאות הניסוי השני, ייכנסו התלמידים לביקור מודרך בחדר האלמוגים של המכון, תוך שימת דגש על השינויים הסביבתיים המשפיעים על שוניות האלמוגים ודרכי ההתמודדות עמם.

ביוטכנולוגיה ימית (לכיתות ח'-י"ב)

יום העיון דן בתהליך החקר הביוטכנולוגי תוך דגש על הפקת מוצרים המשווקים באופן מסחרי, בדגש על שימוש באצות.
יום העיון נפתח בהרצאה על פעילויות המכון לחקר ימים ואגמים, ועל תחום הביוטכנולוגיה והפיתוח של מוצר לקנה מידה תעשייתי.
לאחר מכן, יבצעו התלמידים במעבדת ההוראה את הניסויים הבאים:

 1. השוואת יכולת הפקת אגר מאצות ים מאקרוסקופיות.
 2. הפקת צבענים (פיגמנטים) מאצות מיקרוסקופיות:
 • הפקת חומרים מתוך תאים, מבלי לפגוע בחומרים בהם אנו מעוניינים.
 • בדיקת ריכוז חומרים באמצעות ספקטרופוטומטריה.
 • הפרדת חומרים בשיטת כרומטוגרפיה ברובד דק (TLC).
 • בדיקת יעילות הניקוי באמצעות ספקטרופוטומטריה.

בנוסף ייכנסו התלמידים לביקור מודרך בחדר האלמוגים של המכון, תוך שימת דגש על פיתוחים ביוטכנולוגיים הנובעים מאורגניזמים החיים בשונית.

כימיה ותעשייה- ייצור והפקת ביודיזל משמנים צמחיים (חקר יישומי לכיתות י"א-י"ב בעיקר ממגמות כימיה)
יום עיון דן בהתפתחות החקלאית המודרנית בעיקר בעקבות המהפכה הירוקה – ביודיזל הוא דלק מחליף סולר למנועי דיזל המיוצר משמנים.
יום העיון נפתח בהרצאת פתיחה על תחום הביוטכנולוגיה והפיתוח של מוצר לקנה מידה תעשייתי ועל הבעיות האקולוגיות הקיימות בצריכת נפט ויתרונות השימוש בביו-דיזל.
לאחר מכן במעבדה התלמידים יבצעו חקר אשר יתעסק בהפקת ביודיזל ממגוון רחב של שמנים שמקורם צמחי או בעלי חיים או בשמן משומש.
במהלך הניסוי התלמידים יבצעו תהליכים כימיים שונים:
הכנת תמיסות.
טיטרציות.
תגובות כימיות למיניהם- תגובות אקסוטרמית, תגובות שיקוע.
לאחר הפקת הביודיזל משמנים התלמידים ימדדו את נפח הביודיזל שהופק לעומת נפח הגליצרול שנוצר.

פרוייקט הגנום האנושי ויישומיו (לכיתות ט'-י"ב)

יום העיון דן בפרויקט הגנום האנושי בדגש על השלכות אתיות.
יום העיון נפתח בהרצאה על מבנה ה-DNA, מהו גנום, פרוייקט מיפוי הגנום האנושי, ההשלכות האתיות של פיתוחים טכנולוגיים מתקדמים ושימוש מעשי בפיתוחים אלו.
לאחר מכן, יבצעו התלמידים במעבדת ההוראה את הניסויים הבאים:

 1. הפקת DNA גנומי מתאי רירית חלל הפה של התלמידים.
 2. זיהוי חשוד באמצעות טביעת אצבע גנטית ע"י חיתוך מקטעי DNA באנזימי הגבלה.
 3. הרצת תוצרי הניסויים בג'ל אלקטרופורזה.

במהלך הרצת הג'ל, ייכנסו התלמידים לביקור מודרך בחדר האלמוגים של המכון.

ביולוגיה מולקולרית 1 (לכיתות י'-י"ב)

יום העיון מתמקד בהפקת פלסמיד רקומביננטי מחיידק ובדיקתו.
יום העיון נפתח בהרצאה על השבחה גנטית באמצעות רבייה ברירתית, מבנה ה-DNA, שימוש בהנדסה גנטית והחדרת מקטעים גנטיים לחיידקים באמצעות פלסמידים ואנזימי הגבלה.
לאחר ההרצאה ייכנסו התלמידים למעבדת ההוראה, שם יבצעו:

 1. הפקה וניקוי של DNA פלסמידי מחיידקים.
 2. חיתוך והפרדה של מקטע גנטי מ-DNA חיידקי באמצעות אנזימי הגבלה.
 3. הרצת התוצרים בג'ל אלקטרופורזה וזיהוי תוצרי החיתוך והאנזימים החותכים.

במהלך הרצת הג'ל, ייכנסו התלמידים לביקור מודרך בחדר האלמוגים של המכון.

ביולוגיה מולקולרית 2 (לכיתות י"א-י"ב)

יום העיון דן בריאקצית ה-PCR ויישומיה.
יום העיון נפתח בהרצאה על מבנה ה-DNA, היישומים המחקריים של עבודות גנטיות, התמודדות עם כמויות זעירות של חומר גנטי שמופק מדגימות באמצעות שיטת ה-PCR ושימושים מעשיים בפיתוחים גנטיים.
לאחר ההרצאה ייכנסו התלמידים אל מעבדת ההוראה, שם יבצעו את הניסויים הבאים:

 1. בידוד והגברת הגן hsp70 מאיצטלנים.
 2. הפקת DNA גנומי מתאי רירית חלל הפה של התלמידים.
 3. זיהוי חשוד באמצעות טביעת אצבע גנטית ע"י חיתוך מקטעי DNA באנזימי הגבלה.
 4. הרצת תוצרי הניסויים בג'ל אלקטרופורזה.

במהלך הרצת הג'ל, ייכנסו התלמידים לביקור מודרך בחדר האלמוגים של המכון.

פרוייקט ביוטק (לכיתות י"א)

שלושה מפגשי חקר, המיועדים לעבודה לבחינת הבגרות בביוטכנולוגיה, בהתאם לדרישות משרד החינוך. היחידה מספקת נושאים המתאימים הן ל-3 יח"ל והן ל-5 יח"ל.
המפגש הראשון נפתח בהרצאה על מבנה החברה ופעילויותיה בשלוחות השונות, ככרטיס הביקור של החברה לעבודה המוגשת ע"י התלמידים. בהרצאה יוצגו גם נושאי הפרוייקטים השונים בפני התלמידים.
לאחר מכן, ייכנסו התלמידים למעבדת ההוראה ויחלו בעבודת החקר בנושאים השונים (כפי שייבחרו ע"י המורים והתלמידים קודם למפגש הראשון).

 • במפגש הראשון התלמידים יתכננו ויציבו את הניסוי המקדים.
 • במפגש השני התלמידים יבדקו וינתחו את תוצאות הניסוי המקדים ולאחר מכן, יתכננו לפרטים ויציבו את מערך המחקר המרכזי שלהם.
 • במפגש השלישי התלמידים יבדקו את תוצאות הניסוי המרכזי, ינתחו את התוצאות ויסיקו מסקנות.

*לרשימת נושאי הפרוייקטים יש ליצור קשר עם צוות היחידה.

ביקור היכרות עם המכון (לכיתות י"א-י"ב ולקבוצות חוץ)

מטרת יום זה היא להכיר את המכון לחקר ימים ואגמים ואת פעילויותיו בארץ.
יום העיון כולל הרצאה על מבנה החברה והפעילויות השונות שמתבצעות בכל אחת משלוחותיה, לרבות:

 1. תפעול ממשק הכנרת והסכנות הנשקפות למערכת האקולוגית של האגם.
 2. היתרונות והסיבות לקיום תעשייה של חקלאות ימית בארץ, פרוייקטים חשובים של חקלאות ימית והשפעת החקלאות הימית על הסביבה (בדגש על מאבק כלובי הדגים במפרץ אילת).
 3. ניטור הסביבה הימית של הים התיכון- מפגעים בסביבה החופית, זיהומים ממקור ביתי ותעשייתי, שינויים בהרכב המינים של חופי הים התיכון.

לאחר ההרצאה ייכנסו המבקרים לחדר האלמוגים של המכון, שם יוצג פרוייקט שיקום שוניות האלמוגים המבוצע ע"י המכון בארץ ובשיתופי פעולה עולמיים.