יעדים

יעדים

מטרה ויעדי על – יחידות צפוניות (אוקיאנוגרפיה ולימנולוגיה)

 יצירת בסיס מדעי וטכנולוגי ושימוש בו, בכל הקשור לניטור, מחקר ופיתוח בר-קיימא של הימים והאגמים בישראל לטובת המשק והחברה בישראל. להוות גורם מרכזי בתכנון ארוך טווח של פיתוח בר-קיימא ושימור על-ידי שימוש מושכל במשאבי הטבע והיערכות נכונה לסיכונים טבעיים ומעשה ידי אדם.

 •  פיתוח ויישום של כלים מדעיים ובניית בסיס מידע וידע, באמצעות מחקר וניטור, לתמיכה בקבלת החלטות על שימור וניצול מושכל ובר-קיימא של הסביבה הימית והאגמית של ישראל והיערכות נכונה לסיכונים סביבתיים (טבעיים ומעשה ידי אדם).
 • ייעוץ לממשלת ישראל בתחום מדעי הים והאגמים, בהתאם  לצרכי  החברה והמשק בישראל במבט לעתיד.פיתוח ותפעול של תשתיות מחקר לאומיות חיוניות (ובכללן מרכזי מידע לאומיים) על הסביבה הימית והאגמית לצרכי תכנון, תפעול ובקרה של השימושים במשאבים אלה ולטובת הדורות הבאים.
 • שימור ידע, חינוך והכשרת דור העתיד בחקר ימים ואגמים.

מטרה ויעדי על – יחידה דרומית (חקלאות וביוטכנולוגיה ימית)

 פיתוח תשתית מדעית-טכנולוגית עבור ענף החקלאות הימית בישראל והתעשיות הביוטכנולוגיות הנלוות, תוך ניצול מושכל ובר-קיימא של משאבי הים.

 ביות מינים חדשים של חסרי חוליות ודגים ימיים, ובכלל זה טונה כחולת וצהובת סנפיר, על מנת להגדיל את סל מוצרי החקלאות הימית.

 • שיפור מינים קיימים של יצורי החקלאות הימית (אפיגנטיקה, גנטיקה קלאסית, עריכה גנומית) לחיזוק הפוטנציאל הכלכלי שלהם.
 • שיפור ממשקי גידול והזנה בדגים, תוך פיתוח תוספי מזון פונקציונליים והפחתת השימוש בקמח דגים כמרכיב בדיאטת דגי ים.
 • פיתוח מרכז ביואינפורמטיבי ושימוש בכליו, לאפיון אוכלוסיות חיידקים ופעילות מיקרוביאלית (מיקרוביום) בנישות ייחודיות בחקלאות ימית.
 • פיתוח ביוסנסורים ואמצעים טכנולוגיים מתקדמים לשיפור מערכות הגידול וייעול ממשקי גידול האורגניזמים (דגים, חסרי חוליות ואצות) בהן.
 • שיפור הממשק התברואתי במערכות חקלאות ימית לרבות זיהוי מחלות, מניעתן וריפוין תוך התמקדות במציאת פתרונות גנריים.
 • מחקר ופיתוח של מערך יבשתי לגידול אינטנסיבי של דגי ים העושה שימוש חוזר במים ומגלה קיימות מבחינה סביבתית וכלכלית.
 • מחקר ופיתוח של טכנולוגיות לגידול משולב של דגים ויצורים ימיים אחרים בבריכות של מי  ים ביבשה, לרבות טכנולוגיות מבוססות מיקרואורגניזמים לטיפול בשפכי חקלאות ימית ושימוש בביומסה הנוצרת כמקור מזון טבעי אלטרנטיבי.
 • מחקר ופיתוח של טכנולוגיות להפקת ביוכימיקלים מאצות ויצורים ימיים.

 

 

שתפו עם חברים