גילוי בית גידול ייחודי מול חוף פלמחים

גילוי בית גידול ייחודי מול חוף פלמחים

תגלית של סביבת חיים ייחודית באזור הפרעת פלמחים (כ-60 ק"מ מול פלמחים) בעומק מים של כ- 1100 מטר

במסגרת מחקר רב-מוסדי, בהובלת ד"ר מקסים רובין בלום מחיא"ל, ופרופ' יצחק מקובסקי מאוניברסיטת חיפה, ביה"ס למדעי הים ע"ש צ'רני, נתגלה בית גידול ייחודי שכולל נביעות מתאן, בריכות מים מלוחים בקרקעית, שדות של תולעים כימוסינתיות ואתר הטלה של אלפי כרישי עומק מהמין גִּלְדָּן שְׁחֹר-פֶּה Galeus melastomus. לממצא זה חשיבות מיוחדת במחקר הים העמוק בישראל ולהיבטים סביבתיים הקשורים בקידוחי ים עמוק.

בעקבות התגלית המקום הוכר כשמורת טבע ימית.