תחנת מדידה בעומק הים

תחנת מדידה בעומק הים

הטלת תחנת המדידה DEEPLEV לעומק 1.5 ק"מ בים