דרושים | מכרזים

דרושים | מכרזים

משרות

עוזרת מחקר למיקרופלסטיק – דרוש/ה עוזר/ת מחקר לעבודה עם פסולת ימית ובפרט מיקרופלסטיק

מזכיר/ת חברה ומנהל/ת לשכת מנכ"ל חקר ימים ואגמים דרוש/ה מזכיר/ת חברה

חשב/ת – דרוש/ה חשב/ת חברה

מחלקת כימיה – דרוש/ה עוזר/ת מחקר לעבודה אנליטית במחלקת כימיה ימית

 

מכרזים

מכרז לשיקום בטונים – מכרז לביצוע שיקום בטונים במבנה המכון הלאומי לאוקינוגרפיה בחיפה

ספק חשמל – מכרז פומבי להצעות להתקשרות בהסכם מסגרת לאספקת חשמל מיצרנים ו/או מספקים פרטיים