מעבדות מולקולריות

מעבדות מולקולריות

במכון קיימת מעבדה לביולוגיה מולקולרית המצוידת בציוד מחקר לאנליזה של DNA ו- RNA ועוד כגון:

Epifluorescent microscope

Denaturing Gradient Gel Electrophoresis

Plate reader

PCR and rt-PCR

Fluorometer

Spectrophotometer

Freeze-drying lyophilizer

Beta counter