מרכזי מידע לאומיים

מרכזי מידע לאומיים

מרכז המידע הימי הלאומי ISRAMAR
מרכז המידע הימי הלאומי (Israel Marine Data Center = ISRAMAR) הוקם בשנת 2001 במכון הלאומי לאוקיאנוגרפיה במטרה לרכז, לתעד, לשמור ולהפיץ נתונים על הסביבה הימית של ישראל ולהפיק מהנתונים מידע שימושי. המרכז פועל בדומה למרכזי המידע הימי אשר קיימים ביותר מ-60 מדינות ברחבי העולם ומייצג את ישראל במערכת הבינלאומית לחילופי מידע ימי (IODE).
במרכז המידע נשמרים נתונים פיזיקליים, כימיים ביולוגיים וגיאולוגים מהים התיכון, מים סוף ומים המלח. מקור הנתונים הם הפלגות של ספינות מחקר, מערכות איסוף אוטומטיות המוצבות בים ומערכות חישה מרחוק. יחד עם הנתונים מתועד גם מידע אודות הנתונים (meta-data) אשר כולל: מיקום וזמן איסוף הנתונים, שיטות הדיגום והמדידה, בקרת איכות ועוד.
מוצרי המידע הבסיסיים של המרכז כוללים:
• קטלוג של הנתונים המצויים במרכז המידע.
• עיבודים סטטיסטיים שונים של נתונים היסטוריים.
• מידע על מצב הים המוצג באינטרנט קרוב לזמן אמת.
• תחזיות עדכניות של מצב הים המוצגות באינטרנט.
מוצרי מידע נוספים מופקים לפי דרישה. בנוסף, מערכות אינטראקטיביות לניהול נתונים שפותחו ע"י המרכז מאפשרות למשתמש לייצר באופן עצמאי מוצרי מידע שונים.
מרכז מידע כינרת
מרכז מידע כינרת הוקם במעבדה לחקר הכינרת במטרה לרכז, לתעד, לשמור ולהפיץ נתונים על אגם הכינרת ולהפיק מהנתונים מידע שימושי. במרכז המידע נשמרים נתונים מטאורולוגיים, פיזיקליים, כימיים וביולוגיים מהכינרת, וכן גם נתונים שנאספו במסגרת ניטור אגן ההיקוות של הכינרת. יחד עם הנתונים מתועד גם מידע אודות הנתונים (meta-data) אשר כולל: מיקום וזמן איסוף הנתונים, שיטות הדיגום והמדידה ועוד.
המקור העיקרי של הנתונים במרכז המידע הוא תכנית הניטור הרב-שנתית.
תכנית הניטור החלה לפעול ב-1969 והיא נמשכת ברציפות עד היום. במסגרת תכנית ניטור זו נמדדים פרמטרים לימנולוגיים רבים בתחנות קבועות, בעומקים קבועים לאורך עמודת המים, ובמרווחי זמן קבועים. המדידות מתבצעות הן באמצעות דגימות מים הנדגמות באגם מספינות המחקר "חרמונה" ו"ליליאן" ועוברות אנליזות שונות במעבדה, הן באמצעות כלי מדידה אוטומטיים המותקנים באגם ומשדרים נתונים למחשב במעבדה, והן באמצעות חישה מרחוק. פרטים לגבי תכנית הניטור, הפרמטרים הנמדדים, תחנות, עומקי ותדירות הדיגום, כלי הדיגום ושיטות המדידה לכל פרמטר - ניתן למצוא בדו"ח הפעילות השנתי של המעבדה לחקר הכינרת.
הנתונים הנאספים במסגרת תכנית הניטור נשמרים במאגר הנתונים של המעבדה לחקר הכינרת, ולעיתים נשמרים בו גם נתונים ממחקרי כינרת שאינם כלולים בתכנית הניטור. בנוסף לנתונים אלו שמורים במאגר נתוני ניטור מאגן ההיקוות של הכינרת המתקבלים מגופים אחרים (מקורות, השירות ההידרולוגי, רשות המים). מאגר הנתונים מהווה את הבסיס לניתוח ממצאי הניטור, באמצעותו ניתן לזהות ולבדוק מגמות עונתיות ורב-שנתיות המתרחשות באגם. המאגר מאפשר בדיקת הקשר והאינטראקציה בין מרכיביה השונים של המערכת האקולוגית בכינרת לאורך זמן ומשמש בסיס לבניית מודלים לחיזוי תהליכים בכינרת. בנוסף, מאגר נתוני הכינרת משמש ככלי מחקרי בו עושים שימוש אינטנסיבי חוקרים במעבדה ובמוסדות מחקר אחרים.
נתוני ניטור הכינרת המוצגים הוזמנו על-ידי רשות המים אשר נתנה רשות לפרסמם במערכת זו. איסופם מומן חלקית גם על-ידי משרד האנרגיה