תחומי עיסוק

תחומי עיסוק

מחקרי אוקיאנוגרפיה: חקר ים תיכון, מפרץ אילת, ים המלח

 1.     איתור והערכת סיכונים סביבתיים והשלכות שינויי אקלים על הים התיכון, ים סוף וים המלח
 2.     מחקר והערכה של המצב האקולוגי, איכות המים ובתי הגידול בים התיכון, ים המלח והכנרת.
 3.     חקר תהליכים פיזיקליים, כימיים, ביולוגיים וגיאולוגיים בים התיכון וים המלח.

 ניטור ומיפוי

 1.     ביצוע תכנית הניטור הלאומי בים התיכון בנושאי זיהום ים, שינויי אקלים, מגוון ביולוגי ובתי גידול, סדימנטולוגיה, מטאו-ימי הידרוגרפי בתחנות מדידה רציפה
 2.     ניטור אקולוגי של מערכת אגם הכינרת (אגן-אגם)
 3.     ניטור נחלים
 4.     ניטור אקלים הידרוגרפי של ים המלח
 5.     ניטור מפלס ים ותפעול רשת התרעה לצונאמי בים התיכון
 6.     מיפוי בתימטרי
 7.     מיפוי גיאופיסי של תת הקרקע

 פיתוח יכולות מחקר וניטור

 1.     פיתוח כלים אופרטיביים לתמיכה בקבלת החלטות על ניהול המשאב הימי והאגמי
 2.     פיתוח כלים מדעיים להערכת מצב מערכות אקולוגיות אקווטיות
 3.     פיתוח שיטות מחקר מתקדמות

 תשתיות מחקר לאומיות

 1.     פיתוח והפעלת תחנות מדידה רציפה בימים ואגמים
 2.     הפעלת ספינות מחקר וכלים אוטונומיים תת-מימיים
 3.     מרכז מידע ימי לאומי – ארכיבאות והנגשת ידע (ים תיכון וים המלח)
 4.     מרכז מידע כינרת – ארכיבאות והנגשת ידע

חינוך והדרכה

 1.     הדרכה והכשרה של סטודנטים לתארים מתקדמים
 2.     הדרכה, חינוך וקשר לקהילה

חקר אגמים וגופי מים מתוקים

 1.     איתור והערכת סיכונים סביבתיים והשלכות שינויי האקלים על הכינרת ואגן הניקוז שלה
 2.     מחקר והערכה של המצב האקולוגי ואיכות המים של הכינרת, הנחלים וגופי המים מתוקים אחרים
 3.     חקר תהליכים פיזיקליים, כימיים, ביולוגיים וגיאולוגיים בכנרת הנחלים וגופי המים מתוקים אחרים

היערכות שלטונית

 1.     ייעוץ למשרדי ממשלה
 2.     היענות למצבי חירום סביבתיים

המרכז לחקלאות ימית באילת

שתפו עם חברים