ISRAMAR – מרכז המידע הימי הלאומי

ISRAMAR – מרכז המידע הימי הלאומי

מרכז המידע הימי הלאומי ISRAMAR - *כניסה לעמוד הבית*
מרכז המידע הימי הלאומי (Israel Marine Data Center = ISRAMAR) הוקם בשנת 2001 במכון הלאומי לאוקיאנוגרפיה במטרה לרכז, לתעד, לשמור ולהפיץ נתונים על הסביבה הימית של ישראל ולהפיק מהנתונים מידע שימושי. המרכז פועל בדומה למרכזי המידע הימי אשר קיימים ביותר מ-60 מדינות ברחבי העולם ומייצג את ישראל במערכת הבינלאומית לחילופי מידע ימי (IODE).
במרכז המידע נשמרים נתונים פיזיקליים, כימיים ביולוגיים וגיאולוגים מהים התיכון, מים סוף ומים המלח. מקור הנתונים הם הפלגות של ספינות מחקר, מערכות איסוף אוטומטיות המוצבות בים ומערכות חישה מרחוק. יחד עם הנתונים מתועד גם מידע אודות הנתונים (meta-data) אשר כולל: מיקום וזמן איסוף הנתונים, שיטות הדיגום והמדידה, בקרת איכות ועוד.
מוצרי המידע הבסיסיים של המרכז כוללים:
• קטלוג של הנתונים המצויים במרכז המידע.
• עיבודים סטטיסטיים שונים של נתונים היסטוריים.
• מידע על מצב הים המוצג באינטרנט קרוב לזמן אמת.
• תחזיות עדכניות של מצב הים המוצגות באינטרנט.
מוצרי מידע נוספים מופקים לפי דרישה. בנוסף, מערכות אינטראקטיביות לניהול נתונים שפותחו ע"י המרכז מאפשרות למשתמש לייצר באופן עצמאי מוצרי מידע שונים.