מטרות ויעדים

מטרות ויעדים

חקר ימים ואגמים לישראל (חיא"ל) הינה חברה ממשלתית לתועלת הציבור (חל"צ), מוסד ללא כוונות רווח (מלכ"ר), המהווה זרוע ביצוע של הממשלה, שהוקמה ב-1967 לצורך ניצול מושכל ושימור של משאבי הים, החופים והמים של ישראל. לשם כך, חיא"ל עוסקת במחקר ופיתוח בתחומי מדעי הים (אוקיאנוגרפיה), מדעי האגמים (לימנולוגיה) וכן – חקלאות וביוטכנולוגיה ימית.

מטרה ויעדי על – היחידות הצפוניות (אוקיאנוגרפיה ולימנולוגיה)

יצירת בסיס מדעי וטכנולוגי, בכל הקשור לניטור, מחקר ופיתוח בר-קיימא של הימים והאגמים בישראל לטובת המשק והחברה בישראל. להוות גורם מרכזי בתכנון ארוך טווח של פיתוח בר-קיימא ושימור על-ידי שימוש מושכל במשאבי הטבע והיערכות נכונה לסיכונים טבעיים ומעשה ידי אדם.

 • פיתוח ויישום של כלים מדעיים ובניית מאגרי מידע וידע, באמצעות מחקר וניטור, לתמיכה בקבלת החלטות של שימור וניצול מושכל ובר-קיימא של הסביבה הימית והאגמית של ישראל והיערכות נכונה לסיכונים סביבתיים (טבעיים או של פעילות אדם).
 • ייעוץ לממשלת ישראל בתחום מדעי הים והאגמים, בהתאם לצרכי החברה והמשק בישראל במבט לעתיד. פיתוח ותפעול של תשתיות מחקר לאומיות חיוניות (ובכללן מרכזי מידע לאומיים) של הסביבה הימית והאגמית לצרכי תכנון, תפעול ובקרה של משאבים אלה ולטובת הדורות הבאים.
 • שימור ידע, חינוך והכשרת דור העתיד בחקר ימים ואגמים.

מטרה ויעדי על – היחידה הדרומית (חקלאות וביוטכנולוגיה ימית)

 • פיתוח תשתית מדעית-טכנולוגית עבור ענף החקלאות הימית בישראל והתעשיות הביוטכנולוגיות הנלוות, תוך ניצול מושכל ובר-קיימא של משאבי הים.
 • ביות ושיפור מינים של דגים, חסרי חוליות ימיים, עשבי ים ואצות, על מנת להגדיל את סל מוצרי החקלאות הימית.
 • שיפור מינים קיימים של יצורי החקלאות הימית (אפיגנטיקה, אאוגניקה, הנדסה גנטית ועריכה גנומית) לחיזוק הפוטנציאל הכלכלי שלהם.
 • שיפור ממשקי גידול והזנה בדגים, תוך פיתוח תוספי מזון פונקציונליים והפחתת השימוש בקמח דגים כמרכיב בדיאטת דגי ים.
 • פיתוח מרכז ביואינפורמטיבי ושימוש בכליו, לאפיון אוכלוסיות חיידקים ופעילות מיקרוביאלית (מיקרוביום) בנישות ייחודיות בחקלאות ימית.
 • פיתוח ביוסנסורים ואמצעים טכנולוגיים מתקדמים לשיפור מערך הגידול וייעול ממשקי גידול היצורים (דגים, חסרי חוליות ואצות) בהן.
 • שיפור הממשק התברואתי במערכות חקלאות ימית לרבות זיהוי מחלות, מניעתן וריפוין תוך התמקדות במציאת פתרונות גנריים.
 • מחקר ופיתוח של מערך יבשתי לגידול אינטנסיבי של דגי ים בעל שימוש חוזר במים וקיימות מבחינה סביבתית וכלכלית.
 • מחקר ופיתוח של טכנולוגיות לגידול משולב של דגים ויצורים ימיים אחרים בבריכות של מי-ים ביבשה, לרבות טכנולוגיות מבוססות מיקרואורגניזמים לטיפול בשפכי חקלאות ימית ושימוש בביומסה הנוצרת כמקור מזון טבעי אלטרנטיבי.
 • מחקר ופיתוח של טכנולוגיות להפקת ביוכימיקלים מאצות ויצורים ימיים.