המרכז הלאומי לחקלאות ימית

המרכז הלאומי לחקלאות ימית

המרכז הלאומי לחקלאות ימית (מלח"י) הממוקם בחוף הצפוני של אילת עוסק בפיתוח טכנולוגיות לגידול של דגי ים ויצורים ימיים אחרים בעלי ערך כלכלי. מחקרי מלח"י יוצרים תשתית לפיתוח של חקלאות ימית בישראל כענף חקלאי חדשני המנצל מי-ים ומים מליחים ולהקמתן של תעשיות ביוטכנולוגיות נלוות.

מלח"י כולל תשע קבוצות מחקר אשר עוסקות במשולב בתהליך המורכב של "ביות" יצורים ימיים לצורך גידולם כמוצרים חקלאיים.

תחומי המחקר העיקריים כוללים: בקרת הרבייה של דגים; גידול דגיגים; השבחה גנטית של דגים; פיתוח מזונות לדגים ודגיגים; זיהוי, מניעה וריפוי של מחלות דגים; פיתוח מערכות לגידול אינטנסיבי של דגים; ופיתוח מערכות לגידול משולב של דגים, רכיכות ואצות.

חוקרים תחומי מחקר עיקריים מייל
דר' חנה רוזנפלד – מנהלת מלח"י פיזיולוגיה השוואתית, פיזיולוגיה של דגים, אנדוקרינולוגיה השוואתית, אנדוקרינולוגיה של דגים hanna@ocean.org.il
דר' עמיר ביתן ביולוגיה של התא, ביולוגיה התפתחותית, גנטיקה, אפיגנטיקה, מנגנוני הזנה amir.bitan@ocean.org.il
דר' ליאור גוטמן מערכות מחזור מים, מיקרוביולוגיה, ניהול מערכות אקולוגיות מימיות, תזונה בחקלאות מים, טכנולוגיות לטיהור מים, ניהול חקלאות מים lior.guttman@ocean.org.il
דר' נעמה סגל ביולוגיה מולקולרית, ביוכימיה, פיטופלנקטון, אצות חד תאיות segaln@ocean.org.il
דר' איתן סלומון ציאנובקטריה, ביוטכנולוגיה של מיקרו ומקרו-אצות, פוטוסינתזה, חלבונים מורכבים של שרשרת העברת אלקטרונים, פלורנסציה של כלורופיל, פיטופלנקטון eitansol@ocean.org.il
דר' דוד שי טל ביוכימיה, פלסמידים ימיים, אוכלוסיות חיידקים, ביוסנסורים, מערכות גידול בחקלאות ימית shay.tal@ocean.org.il
דר' גלית שרון פתוביולוגיה, מדעי חקלאות ימית, ניהול חקלאות ימית, ביולוגיה של דגים galit.sharon@ocean.org.il
דר' אורי יוגב חקלאות מים, איכות מים, חקלאות ימית, מערכות מיחזור מים לחקלאות ימית, דניטריפיקציה, אקוופוניקה, מידול, ניתוח נתונים uri.y@ocean.org.il
דר' ביל קובן פיזיולוגיה ותזונה של דגים ולרוות, וויסות גנטי של חומצות שומן, התפתחות עצבית בלרוות, תחליפי חלבון לתזונת דגים koven@ocean.org.il